مطالعات طراحی موزه فرش

مطالعات طراحی موزه فرش

مطالعات طراحی موزه فرش

توضیحات:
فایل ورد مطالعات طراحی موزه فرش ، در حجم 108 صفحه آماده پرینت جهت استفاده دانشجویان رشته معماری.

بخشی از متن:
چکیده:

بی شك وجود موزه به عنوان یك نهاد فرهنگی در اجتماع بسیار ضروری است فرهنگ هر جامعه یك مفهوم كلی است و تمامی ارزش‌ها و یافته‌های معنوی مردمان آن جامعه را در بر می‌گیرد.
پس فرهنگ. میراث هر قومی است كه از پیشینیان بر گرفته شده و در آن تغییراتی داده شده و به نسل‌های بعد انتقال یافته است. فرهنگها و تمدن‌ها مانند انسان سه مرحله تكامل دارند:
زاده می‌شوند، كودكی و نوجوانی دارند. كمال می‌یابند و به پیری می‌رسند و بالاخره از میان می‌روند. خاصیت فرهنگها و تمدن‌های پویا و لازم می‌بیند از فرهنگهای دیگر می‌گیرد و آنچه را زائد می‌داند فرو می‌نهد و دور می‌ریزد.
و...

فهرست مطالب:
مقدمه: 2
1-1 طرح موضوع: 2
2-1- بیان مسئله: 3
1-3- اهداف پژوهش: 4
1-4- سوالات و فرضیه ها: 4
5-1- ضرورت اجرا: 4
1-6- تعاریف و واژه ها: 5
موزه‌های استان 5
موزه آستانه مقدسه 5
موزه مردم شناسی قم 5
موزه هنرهای سنتی قم 7
موزه آثار مراجع تقلید 7
موزه تاریخ طبیعی قم 7
موزه تخصصی علوم زمین (یاقوت کویر) 7
آسمان نما 7
تاریخچه موزه درجهان و ایران 9
1-2- تاریخچه موزه درجهان: 9
2-2- تاریخچه موزه درایران 10
دسته بندی موزه ها بر اساس نوع کاربری 12
3-2- انواع موزه ها : 12
3- موزه های تاریخ طبیعی(تعاریف و مفاهیم) 15
2-4- تاریخچه فرش 16
2-5-وضعیت فعلی 22
2-6- گزيده اطلاعات فرش 26
2-6-1-انواع گره 26
29
1-3- نمونه ایرانی: 31
3-2- نمونه خارجی: 52
3-3- برنامه عملکردی و فیزیکی 69
5-3- استانداردها: 75
6-3- جدول برنامه فیزیکی 81
3-7- نکاتی در باب معماری موزه: 84
1-4- شناخت سایت در بستر شهری 87
2-4- شناخت بسترجغرافیایی 87
4-3- شرایط جغرافیایی و اقلیمی استان قم 88
4-4- اقلیم 89
4-5- معرفی سایت: 92
1-5- بررسی و انتخاب سایت: 100
5-2- مبانی نظری و ایده های طراحی 101
5-3- روند طراحی 101
5-4- پلان ها 104
فهرست منابع 105

این فایل با فرمت ورد در 108 صفحه آماده پرینت ، جهت آشنایی دانشجویان رشته معماری با روند مطالعات طراحی(رساله نویسی) تهیه شده است.


دسته:

مطالعات طراحی موزه فرش

خرید آنلاین